A közszférában dolgozók munkaviszonyának megszüntetése, a fegyelmi felelősség szabályai

KEZDÉS DÁTUMA2019. február 28.

BEFEJEZÉS DÁTUMA2019. február 28.

IDŐPONT09.30 - 13.00

RÉSZVÉTELI DÍJ19.900 Ft+áfa - 24.900 Ft+áfa

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÓ2019. február 28.

HELYSZÍN Expo Congress Hotel, 1101 Budapest, Expo tér 2.

REGISZTRÁCIÓ

Rendezvény ajánlása  
Tervezés Nagyobb méret

Rendezvény program

A közszférában dolgozók munkaviszonyának megszüntetése, a fegyelmi felelősség szabályai

  Dr. Kulisity Mária – bíró
Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási   és Munkaügyi Regionális Kollégium

IDŐPONT – február 28 . – 09:30 – 13:00
HELYSZÍN Expo Congress Hotel **** Budapest, Expo tér 2, 1101

 

Külön foglalkozunk a bizalmatlanság és a méltatlanság szabályozásával, bírói gyakorlatával. Kitérünk a nem megfelelő munkavégzés esetén célszerű eljárásra, az ezen alapul megszüntetési indok bizonyítására. Bemutatjuk az alkalmatlanság megállapításának szabályait, a közszférában érvényesülő felmondási tilalmakat és korlátozásokat, a próbaidővel és a határozott idő megállapításával kapcsolatban felmerülő gyakorlati kérdéseket. Ismertetjük a vétkes kötelezettségszegés felmerülésekor követendő fegyelmi eljárás lényeges szabályait, a büntetéseket, és a bírói gyakorlatot.

TEMATIKA:

 • étkes kötelezettségszegés esetén érvényesülő eljárás,
 • szóbeli, írásbeli figyelmeztetés,
 • hátrányos jogkövetkezmények,
 • fegyelmi felelősség,
 • a fegyelmi/hátrányos jogkövetkezmény miatti eljárás szabályai, határidők,
 • etikai vétség
 • a munkaviszonyt megszüntető jognyilatkozat alakiságai, a közlés módja és ideje,
 • a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés tartalma, a megállapodás megtámadása,
 • a próbaidő kikötésének szabályai (kötelező esetek, tiltott esetek), számítása és a próbaidő alatti munkaviszony megszüntetése,
 • a határozott idő megállapításának szabályai, meghosszabbítása, a jogviszony megszűnése, megszüntetése,
 • felmentés a munkáltató működésével összefüggő okból, a munkavállaló kiválasztás,
 • felmentés a munkavállaló nem megfelelő munkavégzése vagy tartós alkalmatlansága folytán,
 • méltatlanság,
 • bizalomvesztés,
 • felmondási tilalmak, korlátozások a közszférában,
 • rendkívüli felmentés,
 • eljárási szabályok

Szervező

MAVOR Legal Kft.

Munkás u. 64. Aktuális Ma csapata +70 5867791
Jelentkezésekre vonatkozó feltételek
Minden rendezvényre történő regisztrációt a beérkezést követően, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolunk, melyet e-mailben megküldünk az Ügyfél jelentkezésekor megadott e-mail címre. A visszaigazoló e-mailhez csatolt dokumentum alapján az Ügyfél ellenőrizheti a mindenkori rendezvény meghirdetett részleteit (időpontját, helyszínét, díját) és a kiegyenlítéshez szükséges részleteket. A jelentkezés (regisztráció) szolgáltató általi visszaigazolása szerződéskötésnek minősül, fizetési kötelezettséget von maga után.