Bevezetés a közbeszerzések világába – Közbeszerzési alapok és aktualitások 2 napban

KEZDÉS DÁTUMA2019. augusztus 28.

BEFEJEZÉS DÁTUMA2019. szeptember 10.

IDŐPONT10.00 - 14.15

RÉSZVÉTELI DÍJ79 500 Ft+ÁFA/fő

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÓ2019. augusztus 28.

HELYSZÍNLa Prima Fashion Hotel, 1052 Budapest, Piarista u. 6.

REGISZTRÁCIÓ

Rendezvény ajánlása  
Tervezés Nagyobb méret

Rendezvény program

Bevezetés a közbeszerzések világába

Közbeszerzési alapok és aktualitások 2 napban

augusztus 28. – 10:00 – szeptember 10. – 14:15 |  – Budapest

Államilag engedélyezett felnőttképzés

A képzést sikeresen elvégzők névre szóló tanúsítványt kapnak, melynek feltétele: feleletválasztós tesztsor helyes (minimum: 60%) kitöltése.

A képzés megnevezése: A közbeszerzés alapjai és aktualitásai

A képzés engedélyszáma: E-001812/2018/ D003

Az előadáson való részvétel a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) d) bekezdése alapján beszámítható a hétévenkénti pedagógus-továbbképzésbe.

Előadó: Támis Norbert jogi szakokleveles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó és oktató, – Target Consulting Tanácsadó Iroda ügyvezető

Tematika:

1. A KÖZBESZERZÉS FOGALMA, ALANYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA

2. A KÖZBESZERZÉS BECSÜLT ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA• a becsült érték fogalma
• dokumentálási szabályok
• a becsült érték meghatározásának lehetséges módjai
• egybeszámítási szabályok, problémák, példák
• az ún. 80-20-as szabály (Kbt. 19. § (4) bekezdése) alkalmazása
3. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TÍPUSAI, FAJTÁI, ÉRTÉKHATÁROK
• eljárásrendek, értékhatárok
• választható eljárásfajták az egyes eljárásrendekben, részletszabályok bemutatásával
– nyílt eljárás
– tárgyalásos eljárás
– meghívásos eljárás (igény szerint, csak röviden)
– hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
• jogalapok, megindításhoz szükséges feltételek
• kapcsolódó nyilvánosság
– Kbt. 115. § szerinti, ún. 5 ajánlattevős eljárás
4. AZ ELJÁRÁST MEGINDITÓ FELHÍVÁS KIEMELTEN FONTOS TARTALMI ELEMEI

• a beszerzés mennyiségének meghatározása, mennyiségi eltérések szerepeltetése
• részajánlattétel, kapcsolódó indokolási kötelezettség
• alkalmassági követelmények előírása és igazolása
– előírható alkalmassági követelmények, általános
rendezőelvek az alkalmassági minimumkövetelmények
előírása során
– alkalmasság igazolásában való részvétel referenciák
és szakemberek esetében
– KFF gyakorlat

• az értékelési szempontrendszer összeállítása
– javasolt és nem javasolt értékelési szempontok
– a súlyozással kapcsolatos szabályok
– szakemberek az értékelési szempontrendszerben
(és kapcsolódó hiánypótlási kérdések)
– KFF gyakorlat

5. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK FOLYAMATA,
FŐBB ELJÁRÁSI LÉPÉSEK
• az eljárás dokumentumainak módosításához kapcsolódó szabályok
– közzétételi szabályok
– az ajánlattételi határidő meghosszabbítása módosítás
esetén
• részvételi, ajánlattételi határidő
• kiegészítő tájékoztatás kérés/nyújtás
• bontás, a bontáson ismertetésre kerülő adatok köre
• a bírálati folyamat
– kétlépcsős igazolás közösségi és nemzeti eljárásrendben
– Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
– hiánypótlás, felvilágosítás kérés, árindoklás főbb szabályai
• döntés, eredményhirdetés, szerződéskötés
• kétszakaszos tárgyalásos eljárás lépései, szabályai
– részvételi szakasz és ajánlattételi szakasz elhatárolása
– tárgyalási szabályok
– alapajánlat és végső ajánlat

6. A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
SZABÁLYOK
• alvállalkozók megjelölése az ajánlatban, a szerződéskötéskor és
a teljesítés során
• kifizetési szabályok
• szerződésmódosítás

7. ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉSI RENDSZER ALKALMAZÁSA A
KÖZBESZERZÉSEKBEN

A képzést sikeresen elvégző résztvevő:

 • tájékozott lesz a közbeszerzésekről szóló törvény, végrehajtási rendeletei, az egyéb kapcsolódó jogszabályok és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumok területén,
 • megismeri a közbeszerzési intézményrendszert és az érintett intézmények feladatait,
 • képes lesz meghatározni a közbeszerzési kötelezettséget, az alkalmazandó eljárásrendet és eljárásfajtát,
 • képes lesz közreműködni az eljárást megindító felhívás elkészítésében és bekapcsolódni a közbeszerzési dokumentumok összeállításába,
 • megismeri a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat,
 • képes lesz közreműködni az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekmények ellátásában és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokban,
 • képes lesz nyomon követni a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését,
 • megismeri az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat,
 • tájékozott lesz a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi, pénzügyi jogi és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályok területén,
 • tájékozott lesz a jogszabályi előírásoknak megfelelő, etikus magatartás ismérvei tekintetében a közbeszerzési eljárás során,
 • megismeri a közbeszerzések ellenőrzésének rendszerét, az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok körét,
 • tájékozott lesz a közbeszerzés aktualitásaiban.

Regisztráljon még ma és vegye ingénybe kedvezményeinket!

 • Early Bird – 69 500 Ft+ÁFA/fő – 08.15-ig vásárolt jegy esetén!
 • SUPER Early Bird – 59 500 Ft+ÁFA/fő – 07.26-ig vásárolt jegy esetén!

07.26. után a SUPER Early Bird jegy csak 3 vagy több fő együttes jelentkezése esetén érhető el 08.15-ig!

 • Standard – 79 500 Ft+ÁFA/fő – 08.15. után vásárolt jegy esetén!

Tartalma:

✔ Ellátás – Welcome kávészünet- érkezéskor, illetve Exclusive kávészünet – szünetbenKiadvány – az előadás anyag kiadvány formájában

 Eszközök jegyzeteléshez – mappa, toll, jegyzetfüzet

✔ Tananyag – Az előadást követően az előadás anyaga elektronikus formában elküldve.
✔ WIFI -WIFI használat a termekben és a közösségi terekben

Szervező

MAVOR Legal Kft.

Budapest Szabó Gábor István +3670 586 7791
Jelentkezésekre vonatkozó feltételek
Minden rendezvényre történő regisztrációt a beérkezést követően, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolunk, melyet e-mailben megküldünk az Ügyfél jelentkezésekor megadott e-mail címre. A visszaigazoló e-mailhez csatolt dokumentum alapján az Ügyfél ellenőrizheti a mindenkori rendezvény meghirdetett részleteit (időpontját, helyszínét, díját) és a kiegyenlítéshez szükséges részleteket. A jelentkezés (regisztráció) szolgáltató általi visszaigazolása szerződéskötésnek minősül, fizetési kötelezettséget von maga után.