Foglalkoztatók és kifizetőhelyek feladata a baleset kivizsgálásával kapcsolatban

KEZDÉS DÁTUMA2019. június 18.

BEFEJEZÉS DÁTUMA2019. június 18.

RÉSZVÉTELI DÍJ24.900 Ft/fő + ÁFA

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÓ2019. június 17.

HELYSZÍNHotel Hungaria City Center****

Rendezvény ajánlása  
Tervezés Nagyobb méret

Rendezvény program

Kifizetőhelyi ügyintézőknek, foglalkoztatóknak, könyvelőirodáknak, munkavédelmi szakembereknek szeretnénk az előadással segítséget nyújtani a balesetek kivizsgálásában, valamint azok üzemiségének elbírálásában. Fontos, hogy a foglalkoztatók tisztában legyenek azzal, hogy a balesetek kivizsgálása során kinek milyen feladatai, jogai, illetve kötelezettségei vannak, vagy hogy mitől válik üzemi balesetté a munkavégzés közben, vagy munkába, illetve munkából hazafele menet előforduló baleset. Előadónk gyakorlati példákon keresztül mutatja be a munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben előforduló balesetek kivizsgálásának különböző eseteit.

 

Főbb témakörök:

* Fogalmak: baleset, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés

* Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre

* Mt. hatálya alá tartozó nyugdíjasokat érintő változások

* A baleset kivizsgálásnak szereplői?

* Foglalkoztató jogai és kötelezettségei

* Mettől-meddig terjed a munkavédelmi szakember feladata

* Hatósági feladatok a baleset üzemiségének kivizsgálása során

* Ki és mikor dönt a baleset üzemiségéről?

* Jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, okmányok

* Hogyan kapcsolódik a foglalkozási megbetegedés az üzemi balesethez?

* Hogyan tudjuk megkülönböztetni a munkabalesetet az úti balesettől a különböző szakmákban?

* Engedély nélküli munkavégzés

* Útvonal indokolatlan megszakítása

* Nem legrövidebb úton történő utazás

* Speciális kivizsgálást igénylő esetek

* A sorsszerűen és belső indíttatásból bekövetkező balesetek

* Baleset-keresőképtelenség ok, okozati összefüggése

* Hol kereshetjük az egyszeri külső hatást?

* Mikor nem lehet a balesetet üzemi balesetnek elismerni?

* Baleseti táppénz elbírálása

* Mikor nem jár baleseti táppénz?

* A munkáltató kárfelelőssége a balesetekből eredő károkért

* A munkaviszonnyal összefüggő károk fogalma

* A munkáltató mentesülése a kárfelelősség alól

* A munkáltató ellenőrzési körének értelmezése

* A munkavállaló vétkes közrehatásának vizsgálata

* A bírói gyakorlat tanulságai

* Szakmai konzultáció, az előadás résztvevői részéről felmerült kérdések megválaszolása

Előadó(k):

Dr. Kártyás Gábor – munkajogász

Bagolyné Hampó Anita – társadalombiztosítási szakértő

Szervező

Infoszféra Kft.

2315 Szigethalom Mű út 300. Rott Andrea +36703381887
Jelentkezésekre vonatkozó feltételek
Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét. Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk. Jelentkezési és részvételi feltételek:
  • 1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
  • 2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
  • 3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
  • 4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
  • 5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.
Lemondási feltételek: Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet. Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni. A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség! Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu
Kategória: